میکروسکوپ پولاریزان MT9000

 میکروسکوپ پولاریزان زمین شناسی با قابلیت نصب دوربین ، بزرگنمایی تا 2000 برابر ،نوردهی از پایین

دانلود کاتالوگ

دیگر تصاویر محصول