میکروسکوپ بیولوژی فلورسنت MT6000

میکروسکوپ بیولوژی فلورسنت با قابلیت نصب دوربین ، بزرگنمایی تا 2000 برابر 

دانلود کاتالوگ

دیگر تصاویر محصول