میکروسکوپ بیولوژی تحقیقاتیMT5000

 میکروسکوپ بیولوژی تحقیقاتی فازکنتراست با قابلیت نصب دوربین ، بزرگنمایی تا 2000 برابر ،نوردهی از پایین


دانلود کاتالوگ

دیگر تصاویر محصول