میکروسکوپ آزمایشگاهی فلورسنت TC5000

میکروسکوپ آزمایشگاهی فلورسنت با قابلیت نصب دوربین ، بزرگنمایی تا 2000 برابر

دانلود کاتالوگ

دیگر تصاویر محصول