سوزن نفوذ پذیری قیر Penetration Needle

سوزن نفوذ پذیری قیر طبق استاندارد ASTM D و EN 142 ساخت ایتالیا Penetration Needle

دانلود کاتالوگ

دیگر تصاویر محصول