دستگاه اندازه گیری مقدار گاز H2S در نفت خام مایع

مدیریت مقدار گاز H2S در هر یک از مراحل تولید، پالایش و انتقال فرآورده‌های هیدروکربنی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی تولیدکنندگان می‌باشد. سولفید هیدروژن گاز بسیار سمی می‌باشد که وجود آن در محصولات هیدروکربنی موجب کاهش ارزش محصول، افزایش خطرات زیست‌محیطی و ایمنی، خوردگی زیرساخت‌های نفتی شده و همچنین بوی بسیار مضر و دیگر اثرات زیان‌بار را به همراه دارد. نفت خام هنگام استخراج دارای مقدار بالایی گاز H2S محلول در خود می‌باشد که همین امر موجب عدم پذیرش محصول از لحاظ کیفی توسط اپراتور و همچنین کاهش ارزش آن توسط مشتری می‌گردد. در حال حاضر جهت اندازه‌گیری مقدار گاز H2S از دو روش متداول موجود مطابق با استانداردهای ASTM D5705 و UOP163 استفاده می‌گردد. در راستای استانداردسازی روش اندازه‌گیری مقدار H2S در نفت خام شرکت Seta، با حمایت صنعت از این موضوع، مطالعات صورت گرفته نشان می‌دهند که روش‌های ASTM D7621 و IP 570 می‌توانند برای نفت خام پایدار اصلاح شوند. در حال حاضر تحقیقات در راستای بهبود روش A موجود در ضمیمه استانداردهای ASTM D7621 و IP 570 در جریان می‌باشد.

دانلود کاتالوگ

دیگر تصاویر محصول