اندازه گیری آلاینده های هوا به روش غیر فعال

 اندازه گیری آلاینده های هوا به روش غیر فعال (Passive)
شرکت Passam  سوئیس یه عنوان یکی از معتبر ترین شرکت های سازنده لوله های اندازه گیری آلاینده های هوا به روش Passive (غیرفعال) و نیز ذرات PM10 مطرح می باشد.از جمله پروژه های مطرحی توسط این شرکت در سطح کشور به انجام رسیده می توان به پروژه یکساله اندازه گیری آلاینده های SO2 , BTX , NO2 , O3 توسط شرکت کنترل کیفیت هوای تهران در شهر تهران اشاره نمود.
همچنین این شرکت به مدت 10 سال است که آلاینده های SO2 , BTX, H2s , NO2 , NH3 پالایشگاه منطقه پارس جنئبی را انجام می دهد و اخیرا نیز پروژه اندازه گیری آلاینده های هوای منطقه ویژه اقتصادی پارس جنوبی را در دست اقدام دارد.

دانلود کاتالوگ

دیگر تصاویر محصول