آزمایشگاه دینامیک و ارتعاشات

دینامیک یا پویایی از واژه لاتین بمعنی حرکت‌شناسی گرفته شده است و شاخه‌ای از مکانیک و علوم مهندسی است که به بحث و مطالعه دلایل حرکت و به بیانی دقیق بررسی حرکت به کمک نیروها و قوانین مربوطه می‌پردازد. در حالت کلی حرکت یک ذره از دو دیدگاه مختلف می‌تواند مورد بررسی قرار گیرد به بیان دیگر می‌توان گفت، بطور کلی مکانیک کلاسیک که در آن حرکت اجسام مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد، شامل دو قسمت سینماتیک و دینامیک است. در بخش سینماتیک از علت حرکت بحثی به میان نمی‌آید و حرکت بدون توجه به عامل ایجاد کننده آن بررسی می‌شود. بنابراین در سینماتیک حرکت بحث بیشتر جنبه هندسی دارد. اما در دینامیک علت‌های حرکت مورد توجه قرار می‌گیرند. یعنی هر ذره یا جسم همواره در ارتباط با محیط اطراف خود و متأثر از آنها فرض می‌شود محیط اطراف حرکت را تحت تأثیر قرار می‌دهد. ارتعاشات مکانیکی عبارت است از حرکت نوسانی اجسام و مطالعه نیروهای وابسته به آنها. تمام اجسامی که جرم و حالت کشسانی دارند می‌توانند نوسان کنند. از این‌رو، اغلب ماشین‌ها و سازه‌های صنعتی تا اندازه‌ای ارتعاش می‌کنند، و در طراحی معمولا باید رفتار نوسانی آنها در نظر گرفته شود. سیستم‌های نوسانی را به دو رده وسیع خطی و غیرخطی می‌توان تقسیم‌بندی کرد. در این آزمایشگاه به بررسی حرکت اجسام از دیدگاه دینامیکی و مطالعات رفتار نوسانی اجسام و نیروهای وابسته می‌پردازد.